ЗБЕРЕГТИ ДИКУ ПРИРОДУ УКРАЇНИ: усе про Смарагдову мережу та законопроект 4461

ЗБЕРЕГТИ ДИКУ ПРИРОДУ УКРАЇНИ: усе про Смарагдову мережу та законопроект 4461

Про що мова?

Мова про законопроект №4461 “Про території Смарагдової мережі”, зареєстрований у Верховній Раді України 4 грудня 2020 року. Головна мета законопроекту

створити в Україні повноцінну Смарагдову мережу для охорони дикої природи нашої країни. Авторами законопроекту стали 59 депутатів з усіх фракцій

надзвичайно рідкісний випадок.

Що таке Смарагдова мережа?

Смарагдова мережа (український переклад  назви the Emerald Network) це мережа природоохоронних територій європейського значення, яка створюється на виконання положень Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі. Україна ратифікувала цю конвенцію в 1996 році, взявши на себе зобов’язання впровадити Смарагдову мережу. Таке зобов’язання передбачене й іншими документами. Так, у 2021 році наша держава має завершити створення Смарагдової мережі згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

У яких країнах вже існує Смарагдова мережа?

Смарагдова мережа функціонує в більшості європейських країн. Утім, у країнах-членах ЄС мережа має назву Natura 2000, а в країнах, які не є членами ЄС, Смарагдова мережа. Мережа Natura 2000 ідентична до Смарагдової мережі в усьому, окрім аспекту членства в Європейському Союзі. Ця ідентичність закріплена в спеціальних рішеннях Бернської Конвенції. Наразі Смарагдова мережа ефективно працює у Швейцарії, Норвегії, Великобританії. На черзі   Україна!

Для чого створюється Смарагдова мережа?

Мережа має мету зберегти види та оселища (екосистеми), які були визнані рідкісними на рівні всієї Європи. Їхній перелік доступний у Резолюціях 4 та 6 Бернської конвенції. Приміром, серед тварин охороні підлягають чорний лелека, рись, орлан-білохвіст, бурий ведмідь та багато інших видів. Прикладом охоронюваного оселища є крейдяні гори Слобожанщини, цілинні степи, праліси, природні болота та інші різновиди природи, яких у наш час майже не лишилось.

А що з заповідними територіями України, які вже існують?

Заповідні території України створювалися для охорони тварин, рослин чи екосистем, рідкісних на українському рівні. Смарагдова ж мережа створюється для охорони природи, рідкісної на європейському рівні. Окремі території Смарагдової мережі можуть збігатися з чинними заповідними об’єктами, окремі – ні. Смарагдова мережа та чинні заповідні території існуватимуть паралельно, гармонійно доповнюючи одне одного. Ухвалення законопроекту 4461 жодним чином не впливатиме на вже створені заповідні території.

Як працює Смарагдова мережа? 

Смарагдова мережа складається з територій різної площі та форми в усіх куточках країни. Створення нової Смарагдової території відбувається в два етапи:

  1. Науковці проводять дослідження та роблять висновок, що певна територія є важливою для збереження виду чи оселища, що охороняється. Після оформлення документів та обговорення на міжнародному рівні, Міністерство захисту довкілля їх схвалює та відправляє до Бернської конвенції, яка приймає рішення про створення територій Смарагдової мережі. 
  1. Факт оголошення території Смарагдовою не забезпечить її охорони: поки вона існує лише на папері. Вирішальним є другий етап: розробка плану управління територією Смарагдової мережі. Ідеться про розробку документу, де вказано: що на цій території можна робити, а чого не можна. План управління розробляється індивідуально для кожної території Смарагдової мережі з урахуванням усіх місцевих особливостей. 

Чому землевласників та землекористувачів не питають про створення територій Смарагдової мережі?

Землевласники та землекористувачі не залучаються до процесу оголошення територій Смарагдовими, адже статус збереження певних видів та оселищ це винятково наукове питання. До того ж, сам факт створення певної Смарагдової території не накладає жодних обмежень чи заборон.

Тому землевласники, землекористувачі та інші зацікавлені сторони залучаються на другому етапі розробці плану управління територією Смарагдової мережі. І це справді важливо, адже саме так можна віднайти компромісний варіант, вигідний для всіх: і природу зберегти, і вести сталу господарську діяльність. План управління не може розроблятися без власників чи користувачів земельних ділянок.

Чи значить це, що заборонять орати поле, рубати ліс чи полювати?

Твердження про те, що Смарагдові території це місця, де все заборонено, − міф. 

  1. До Смарагдової мережі входить переважно дика природа (річки, степи тощо), а не поля чи людські помешкання. Смарагдова мережа не є проблемою для агробізнесу, якщо він не збирається розорати останні степи України, розміщені на схилах і в балках, де й без того оранка заборонена. 
  2. Смарагдова мережа не передбачає жодної зміни власності територій!
  1. Ідея Смарагдової мережі активна охорона природи та індивідуальний підхід до кожної території. Дійсно, в окремих випадках господарська активність (приміром, рубки лісу) може бути обмежена. Утім, європейський досвід свідчить: невелика зміна господарської діяльності забезпечить збереження природи й не завдасть значних економічних збитків. А часто збереження певних видів навіть вимагає продовжувати господарську діяльність: наприклад, скошування луків чи випас худоби. 
  2. Смарагдова мережа стосується лише конкретних видів і оселищ, якими опікується Бернська конвенція. Діяльність, що їм не шкодить, не розглядається як загроза мережі й не може бути обмежена. Так, у межах Смарагдових територій не заборонено полювання: лише обмежується знищення видів, які охороняються конвенцією.

Якщо діяльність все ж обмежена, чи будуть компенсації?

Так. Законопроект 4461 передбачає державні компенсації власникам та користувачам земельних ділянок, на яких були встановлені обмеження. До того ж, Смарагдова мережа може передбачати й додаткові дотації землевласникам і землекористувачам від Європейського Союзу. 

Наскільки це фінансово вигідно?

Дика природа надає нам чимало послуг, за які ми не платимо. Приміром, чисте повітря, питна вода, захист від паводків і ерозії, запилення сільгоспкультур, туризм тощо. Кожну з цих послуг можна обрахувати в грошовому еквіваленті. Інакше кажучи, скільки б ми платили за чисте повітря, якби природа була знищена? 

У країнах ЄС існує чимало обрахунків щодо мережі Natura 2000, аналогічної до Смарагдової мережі. У середньому, один гектар територій Natura 2000 приносить щорічно 2447 євро. 

Цікаві розрахунки проведені в Литві. Щорічні витрати на підтримку мережі Natura 2000 там становлять близько 88,7 млн євро. Але вигоди від охорони природи в межах Natura 2000 набагато більші як мінімум 193,7 млн євро. Тобто, вкладаючись в охорону природи, Литва щорічно заробляє 105 млн євро, і ця сума може бути набагато більшою. Зауважте, що площа Литви вдесятеро менша за площу України. 

А як щодо туризму та робочих місць?

Смарагдова мережа жодним чином не забороняє туризм, який не шкодить природі. І навіть навпаки. Розрахунки щодо мережі Natura 2000 демонструють, що з її територіями пов’язано від 800 000 до 2 000 000 робочих місць у всьому ЄС. Витрати туристів, пов’язані з Natura 2000, становлять 50-85 млрд євро щорічно.

Більше того, з дикою природою, яка охороняється Natura 2000, у ЄС пов’язано понад 12 млн робочих місць. Знищення цієї природи призвело б до появи значної кількості безробітних. ЄС чудово це розуміє, інвестуючи в збереження охоронюваних територій.

Чому важливо ухвалити законопроект 4461?
Від створення Смарагдової мережі в Україні залежатиме не лише охорона рідкісних видів та оселищ, але й імідж нашої держави на міжнародній арені, зрушення на шляху до євроінтеграції та найголовніше − добробут місцевого населення, що напряму залежить від збереження дикої природи. Утім, Смарагдова мережа не зможе працювати без законодавчого фундаменту, яким має стати Закон України “Про території Смарагдової мережі”.

Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу».